در آستانه

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و                                                                           اگر بی گاه به در کوفتن‌ات پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی. آیینه ای نیک پرداخته توانی بود آن جا تا آراستگی را              پیش…

الان (27)

احساس میکنم دارم بازیافت میشم. این روزها خیلی تلخه، شاید با این مثال بتونم توضیح بدم. تصور کنید توی یک کاروان‌سرا منتظرید تا با قافله‌ی دوم ادامه‌ی مسیر رو برید. یک سری از دوستان شما به مقصد رسیدند، یک گروه دیگه در حال رسیدن‌اند و جلوی چشم شما افرادی که خیلی بعدتر از شما حرکت…

عشق تو در قبرم پاییز بود

[…] رو به بالا بود و هفتت رو به بالا بود و راهت ز من کج بود عشق تو در […] پاییز بود لیز بود…، پالیز بود…، پاییز بود…، لیز بود… بالا شدم به جهان چو ندیدم اثری بلوا شدم گاهی سر بر پا شدم رویت هماره رو به پاییز بود، لیز بود، پالیز بود،…