آیا شش رنگ، نان در خونِ علیرضا زده است؟

منتقدان می‌گویند شش رنگ به دنبال ارائه کار سازمانی خود و معرفی برند خود بوده و به نوعی با برقراری رابطه بین قتل علیرضا با معافیت و معافیت با گزارش معافیت خود، به دنبال پروموت یا ترویج خودشان بوده و به خون ریخته شده توجه چندانی نداشته است. این منتقدان عقیده دارند هدف نهایی شش رنگ گرفتن کمک‌های مالی بیشتر بوده است. برخی از این منتقدان به تندی به نقد شش رنگ پرداخته‌اند و این عمل را نان زدن در خون علیرضا نام نهادند. 

From the blog پست‌های اخیر

New posts in your inbox دریافتِ تازه‌ترین پست‌ها در ایمیل

درباره شایان

نام من شایان است و این وبلاگ قدیمی جایی‌ست که هویت درونی خودم را برای اولین بار آشکار کردم. در آن زمان تظاهر به رفتارهای یک فرد دگرجنسگرا داشتم. حالا در ونکوور کانادا زندگی می‌کنم و از تجربه‌ی زیستِ خودم به عنوان یک مرد همجنسگرا تا مسایل مربوط به ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر ایرانی می‌نویسم.

Let’s hang out

درباره شایان

نام من شایان است و این وبلاگ قدیمی جایی بود که هویت درونی خودم را برای اولین بار آشکار کردم. در آن زمان تظاهر به رفتارهای یک فرد دگرجنسگرا داشتم. گویی شمار دوست‌دخترهایم بیشتر از همه‌ی پسرهای محله باشد ولی پسرهای محله دوست‌پسرهای رویایی‌ام بودن.

Let’s hang out