از آسیب‌های جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کوییر ایرانی: گروه فراموش شده

هم میتونه وسواس باشه هم می‌تونه عالی‌گرایی (perfection) باشه. مدتی می‌شه که روی یک پست فارسی کار می‌کنم که به دادگاه شادی امین و آرشام پارسی می‌پردازه. گرفتاری زندگی یک طرف، میلم به بهترین نسخه از این مطلب هم یک طرف. انتشار ده‌ها مطلب فارسی دیگه رو منوط به انتشار این پست گذاشتم. وقتی می‌بینم…