کدام جمع از « دگرباشان جوان کارگر، دانشجو و بیکار»؟

در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات خیابانی سراسری در بیش از هفتاد شهر کشور بودیم. این اعتراضات که ابتدا با دعوت گروه‌های راست اسلامی ِ مخالف دولت و حمایت رهبران معنوی آن‌ها شکل گرفت، بهانه‌ای برای فریاد قشری شد که صدای آن‌ها به درستی شنیده نشده بود. این بخش از جامعه که مایلم دهک پایین آن‌ها…

Homesick or Life Is Not Fair

I am far away from my hometown for about more than five and half years; That did not come from my choice. Nightmares came nights and the nights after even though I used to act carefully such as writing by my nick name or asking about people that I was going to meet them. thus,…

از این یک سال و هشت ماهی که رفت

یک هفته از سال 2018 گذشته و این پست رو درحالی می‌نویسم که اهداف 2018 رو به سه شکل کوتاه، میان و بلند مدت نوشتم. یعنی برنامه ماه اول سال، فصل‌ها و کلیات سال نوشته شده که چه می‌خواهم و در چه مسیری باید آنچه می‌خواهم به دست بیارم. یکی از برنامه‌های امسال‌ام فعالیت بیشتر…