الان (6)

دوست دارم فرصتی پیدا کنم تا به ویلاگ بچه‌ها سر بزنم و بشینم بخونم و براشون کامنت بدم. اما اشکالی نداره همین جا میگم به یاد همه هستم و شاید شهریور سرم خلوت تر بشه و بتونم دید و بازدیدی داشته باشم. این روزها به خاطر موضوع پرونده ویژه اقلیت (روزملی) کلی خاطره و موضوع…