الان (3)

آکیسمت در قسمت پنجم مانده و محدودیت‌های زمانی و نتی اجازه نوشتن و انتشار قسمت ششم را نمی‌دهد. در این چند روز فرصت و یا امکان سر زدن به فیسبوکم را نداشتم. حال من خوب است اما بیش از آنکه نگران خودم و آینده‌ام باشم، نگران دو عشق‌ام هستم. دو عشقی که بین آنها یک…