پیشنهادهایی برای مبارزه

پیشنهاد می‌کنم هر وقت به اصلاح «غرغر» کردیم و از شرایط نامناسبی نالیدیم که دست ما نبوده و نیست، بیاییم همان‌جا پرسشی برای خودمان طرح کنیم و به دنبال پاسخ منطقی باشیم. از خودمان بپرسیم برای بهبود وضعیت پیش آمده یا وضعی که در آن هستیم چه کاری می‌توانیم بکنیم و تا به حال چه…

الان (2)

بغل…، بغل…، بغل…! اینو به مهرشاد می‌گفتم و اونم در جواب می‌گفت: جیگر…، جیگر…، جیگر…! البته الان جیگر معنی دیگری پیدا کرده (:دی) اما خوب اون موقع خیلی قشنگ بود برای من و مهم نیت عمل بود (:پی)! دیروز دوستم رفت شارژ بگیره و برگرده، با دو تا بستنی یخی فالوده‌ای برگشت تو ماشین. تا…