سعدی، جامی، مولوی، حافظ و نامجو یا صنما

همان سالی که محسن نامجو با ترانه نوبهاری معروف شد، با او و صدایش آشنا شدم. در آن ایام که نوجوان بودم بیشتر از هر خواننده‌ای به ترانه‌های محسن نامجو گوش می‌دادم که محبوب‌ترین‌اش «دوخانی» بود. «دوخانی» یا «تو چه مظهری» با موسیقی جذاب و صدای جادویی ساز محبوبم، ستار، حس عرفانی و روحانی به…

آیا ما خود را زایمان می کنیم؟

در شماره دوم از دو ماه‌نامه اقلیت (آبان و آذر91) مساله آشکارسازی (Coming out) را مانند بیان بارداری از سوی یک مادر تشبیه کردم. احساس بیان اقلیت بودن شاید شبیه بیان «بارداری» از سوی یک مادر است. مادری که تازه متوجه وجود یک فرزند درون میشود و امانت دار یک زندگی تازه و جدید است….

عصرجدید

ما در عصر احتمال به سر می بریم در عصر شک و شاید در عصر پیش بینی وضع هوا از هر طرف که باد بیاید در عصر قاطعیت تردید عصر جدید عصری که هیچ اصلی جز اصل احتمال، یقینی نیست اما من بی نام تو حتی یک لحظه احتمال ندارم چشمان تو عین الیقین من…