آرام آرام باز خواهم گشت

وقتی هویت‌درون رو می‌خونم حلاوتم برای برگشتن زیاد می‌شه. شاید خیلی گفتم می‌رم، نمی‌نویسم، جایی دیگه دنبالم کنید و… اما هرگز از هویت درون دست نکشیدم. وبلاگی که با ایده‌لوژی شروع شد و همون ایده‌لوژی تا همین لحظه باقی مونده. من هنوز هم به خودم می‌بالم به خاطر ثباتی که از دست ندادم. پایداری در…

نجابت

نجابت: ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻛﻮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺖ  ﻓﺎﺭﺱ: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﭘﺎﻳــﻰ ﺭژﻩ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﮔﻔﺖ: ﻣﻘﺎﻣــﺎﺕ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﻃــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺳــﻢ…

سپاس و پیشنهاد سپاس

هفده می سال پیش علی همدانی در گذارشی با عنوان «همجنسگرایی اینجا و آنجا» به زندگی اردلان یک همجنسگرا ساکن لندن پرداخت. امسال نیز او در گذارشی از ترکیه روزهای آخر زندگی کیارش، پناهجوی همجنسگرا را در این کشور به تصویر کشید. گذارشی که از درد و رنج همجنسگرایان ایرانی می گوید و پایان خوشی…