جنجالی که رفت… چالشی که در راه است… سالی که می‌رسد، باز هم خواهد رفت

سومین نوروز هویت درون درحالی می‌رسد که تاثیراش را در زندگی‌ام بیشتر از همیشه حس کرده‌ام . مانند وبلاگ رسمی‌ام که نقش بزرگی در زندگی‌ام داشته و کودکی مرا به جوانی عبور داده است، هویت‌درون نیز مرا به مسیر وارونه‌ای از آن برده. وبلاگ روزمرگی‌های درونی من ِ گی ِ ایرانی، نوجوانی نکرده‌ام را به…