بهمن ماه

خواستم یک چیزی بنویسم برای آرشیو بهمن ماه.معضرت که نه یاهو میام نه آپ می‌کنم و نه حتی کامنت می‌گذارم. حتی حوصله نوشتن اینا رو هم ندارم.خوش می‌گذره. دارم تغییر اساسی می‌کنم. طولانی ترین و بنیادین ترین دگردیسی تاریخ بشریت رو دارم پشت سر می‌گذارم. همه چیز داره رئال می‌شه.دیگه نمی‌خوام سوپرمن باشم. می‌خوام به…