برای تو

سلام خدا بازم منمباز امدم در خونتبگم یه نگاهم به من بکنیاومدم اصلا برات یه قصه بگم که فکر کنم همشو خودت ساختیخدایا می گن وقتی درد می دی خودتم درمون می دیبگذریم از درد من که دچارشمو با هاش کنار اومدم اونم به سختیاما یه جور درد دیگه بهم دادی این درد از درد…

لبخند بزن مرد

رودخونه ها…٬ رودخونه ها…٬ منم میخوام راهی بشمبرم به دریا برسم٬ ماهی بشم…٬ ماهی بشمدلم میخواد اونجا برم که همه دنیا آب باشهتا نرسه دستی به مندلم میخواد دور و برم هزار تا گردآب باشه…٬ هزار تا گردآب باشهرودخونه ها٬ رودخونه ها٬ منم میخوام راهی بشمبرم به دریا برسم٬ ماهی بشم…٬ ماهی بشممن دیگه سرنوشتمو…

وقتی وبلاگ در عاشقی نقش ایفا می کند

بعد از ۹ماه دیدمش. ۵ماهی که تنها با خاطره‌اش گذشت٬ خیلی سخت بود. با وجود اینکه بی.اف داشتم٬ اما تمام فکرم محمد بود. فقط یک ساعت با هم بودیم و تنها دست دادیم و رو بوسی کردیم. تونسته بودم عشقم رو به محمد تحمیل کنم اما بعد به دلایلی خودش خواست کات کنیم. دلایل کاملا…

عشق، محدودیت، همجنسگرا بودن (1)‏

بخش اول: عشقدر پست سردرگمی(1) به چالش های پیشروی زندگیم ام پرداختم. علت اصلی این چالش ها و سردرگمی به وجود آمده، نداشتن تعریف واقعی از عشق و به کار گیری این پدیده در رندگی روزمره ام بود. با این مقدمه می خواهم بعد از تعریف عشق به چگونگی آن در زندگی همجنسگرایان ایرانی بپردازم…

برای تمام نبودن هایت

تو را دوست دارمنه برای آغوش عریانتنه برای بویدن لبانتنه برای چشیدن بازوانتتو را دوست دارمبرای در دست داشتن دستتبرای گام های هم گام مانبرای شانه به شانه قدرم زدن هایمانتو را دوست دارمتو را برای نگاهتتو را برای لبخندتتو را برای تو می خواهمتو را دوست دارمنه برای پی.ام هایتنه برای اس.ام.اس هایماننه برای…

سردرگمی (1)

امروز متوجه شدم تصمیمی که گرفتم اصل تغییر نبود بلکه آغاز راه تغییر بود. تغییر نوع زندگی که در این دو سال داشتم. اگر پول داشتم یک مسافرت کوتاه می‌رفتم و به خودم و ادامه راهم فکر می‌کردم. اما خوب الان تو اتاق کوچیکم به ترانه STAND BY ME گروه بیتلز گوش می‌دم و به…